03.12.2010

Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010/2011 навчальному році

Лист МОН № 1/9-570 від 18.08.10 року


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-570 від 18 серпня 2010 року

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про організацію роботи з дітьми
дошкільного віку у 2010/2011 навчальному році

Законом України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" передбачено обов’язковість здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку.

Одним із основним завдань місцевих органів виконавчої влади та підпорядкованих їм органів управління освітою, визначених ст. 18 Закону України "Про дошкільну освіту", є створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, прогнозування, забезпечення розвитку мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форми власності відповідно до освітніх запитів населення.

З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про дошкільну освіту" в частині обов’язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку необхідно:
провести інвентаризацію приміщень дошкільних навчальних закладів та вжити дієвих заходів щодо їх використання за прямим призначенням;
скласти план заходів щодо перспектив розвитку мережі дошкільних навчальних закладів (груп) та організації різних форм охоплення дітей дошкільною освітою;
здійснити облік дітей старшого дошкільного віку (лист міністерства від 07.05.2007р. № 1/9-263 "Про організацію обліку дітей дошкільного віку") з проведенням аналізу їх охоплення різними формами здобуття дошкільної освіти станом на 01.09 та 31.12 поточного року та інформувати міністерство до 20.09 поточного року та до 20.01 наступного року з конкретизацією форми здобуття дітьми дошкільної освіти;
вжити заходів щодо створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти (у сільській місцевості, де відсутні приміщення дитячих садків, реорганізація загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси; відкриття дошкільних навчальних закладів у пристосованих приміщеннях, у тому числі й на базі загальноосвітніх навчальних закладів; відкриття груп для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі навчальних закладів або інших приміщень (лист міністерства від 04.10.2007 р. № 1/9-583 "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади");
поширити практику організації груп короткотривалого перебування (лист міністерства від 17.08.2005 р. № 1/9-431 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах");
вивчити питання та сприяти створенню дошкільних навчальних закладів -центрів розвитку дитини, дошкільних навчальних закладів сімейного типу;
поширити практику здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільні навчальні заклади із-за їх відсутності, стану здоров’я дітей тощо (лист міністерства від 17.12. 2008 р. №1/9-811 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату");
вивчити питання та сприяти створенню базових дошкільних навчальних закладів по роботі з дітьми старшого дошкільного віку;
організувати роботу експериментальних майданчиків з питань здійснення освітнього процесу з дітьми п’ятирічного віку.

Ст. 14 Закону України "Про освіту" передбачено, що місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку. У разі відсутності приміщень для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку за місцем проживання, необхідно вирішити питання щодо підвезення дітей дошкільного віку до дитячих садків.

Останнім часом користуються попитом у батьків дитячі садки приватної форми власності та отримання дошкільної освіти дітьми за допомогою фізичних осіб. З цією метою слід сприяти ліцензуванню приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти.

Протягом 2010/2011 навчального року необхідно також активізувати роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку.

Ст. 8 Закону України "Про дошкільну освіту" передбачено, що сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечувати дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Батьки повинні бути поінформовані про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. З цією метою необхідно поширити практику роботи організації різних форм роботи (батьківські збори, конференції, клуби, центри консультування, у тому числі електронні, школи для батьків, постійно діючі спеціальні лекторії; організація виставок навчально-методичних посібників для батьків, медіа-освіта тощо) та активізувати роз’яснювальну роботу щодо переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти за рік до навчання в першому класі. Для проведення такої роботи слід залучати представників органів охорони здоров’я, психологічної служби, засобів масової інформації.

Звертаємо увагу на те, що обов’язковість дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку не означає, що організація роботи з дітьми повинна бути підпорядкована тільки логіці майбутніх навчальних шкільних дисциплін, слід уникати дублювання шкільних уроків за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей. Також це не означає, що всі діти старшого дошкільного віку повинні з першого вересня відвідувати дошкільні навчальні заклади. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року відповідно до вимог Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305. Тривалість перебування дітей у закладах встановлюється його засновником (власником) за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров’я. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні (п. 4 ст.11 Закону України "Про дошкільну освіту").

На особливому контролі повинно бути питання наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи. З цією метою необхідно колективам дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів укласти угоди про співпрацю та передбачити заходи, що спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації з ними освітнього процесу.

З метою вивчення вітчизняного досвіду роботи та досвіду роботи інших країн з питань організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку та подальшого його впровадження в практику роботи доречним є встановлення між педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів, районів (областей) партнерських, у тому числі міжнародних контактів.

З метою забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, поширення практики функціонування дошкільних навчальних закладів різних типів, підвищення якості дошкільної освіти Міністерством освіти і науки розроблено проект Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, який на даний час погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Спільно з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, Національною Академією педагогічних наук України буде розроблено орієнтир для педагогів та батьків щодо змістового наповнення роботи та очікуваних досягнень в розвитку дітей старшого дошкільного віку, а також методичні рекомендації з питань наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи, про що міністерством буде повідомлено додатково.

Окрім того, міністерством розроблено проекти Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (на даний час розміщено на сайті для громадського обговорення) та проводиться подальша робота щодо узгодження з Міністерством фінансів Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

Зміст листа просимо довести до працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти, дошкільних навчальних закладів.

Перший заступник Міністра Б.М. Жебровський

Комментариев нет:

Отправить комментарий